Хачиг, шавж, эгэл биетэн судлалын лаборатори

Үйл ажиллагаа

Хачиг, шавж, эгэл биетэн судлалын лабораторийн ажилтан нар манай орны мал, амьтдад 60 гаруй зүйл гадна шимэгч (гуур, бэлчээрийн хачиг, хамуу, ширх, хүрд зэрэг) шимэгчилж буйг илрүүлжээ. Түүнчлэн шавжийн авгалдай, эгэл биетнээр үүсдэг өвчнүүдийг ийлдэс судлалын аргаар оношлох, эдгээрээс сэргийлэх өвөрмөц арга боловсруулах чиглэлээр ажиллаж нэлээд амжилтанд хүрсэн юм.

Хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжүүлж байгаа төсөл

Бүрэлдэхүүн

Бид 5 доктор 1 магистын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Түүхэн замнал