Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн лаборатори

ivm food safety

Үйл ажиллагаа

Тус лаборатори нь малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын судалгаа, сургалт, сорилт, үнэлгээ, баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд туйлын зорилго нь МАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын баталгаажуулалтыг олон улсын стандартад нийцүүлэх, ингэснээр үйлдвэрлэгчдэд бренд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох, дэлхийн зах зээлд гаргахад нь чиглэсэн шинэ арга технологийг боловсруулах

Төслүүд

Судлаачид

Нийт 5 эрдэм шинжилгээний ажилтнаас доктор 1, магистр 5 ажиллаж байна.

Ахмад үеийн судлаачид

Лабораторийн судалгааны чадавх

Түүхэн замнал