Ариун цэвэр эрүүл ахуйн лаборатори

Үйл ажиллагаа

Тус лаборатори нь малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын судалгаа, сургалт, сорилт, үнэлгээ, баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд туйлын зорилго нь МАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын баталгаажуулалтыг олон улсын стандартад нийцүүлэх, ингэснээр үйлдвэрлэгчдэд бренд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох, дэлхийн зах зээлд гаргахад нь чиглэдэг.

Хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжиж байгаа төсөл

Бүрэлдэхүүн

Түүхийн хугацаанд нийт 19 эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач багш ажилласнаас шинжлэх ухааны доктор 1, боловсролын доктор 5, магистр 7, 10 гаруй залуу судлаачид ажиллаж, нийт 30 гаруй дэд сэдэв гүйцэтгэжээ.

Түүхэн замнал