Гельминт судлалын лаборатори

Үйл ажиллагааны чиглэл

Дэлхийн хөгжилтэй орнуудын мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны чиг хандлагын дагуу мал, амьтны цагаан хорхойтох өвчний үед гельминттэх өвчнийг микроскоп, молекул генетик, ийлдэс судлалын аргаар оношлох, оношийг баталгаажуулах, биологийн арга хэрэглэх, чиглэлийн судалгааг эрчимжүүлэх;

Бүс нутгийн болон дэлхийн жишигт хүрэлцэхүйц зооноз гельминттэй тэмцэх арга технологи боловсруулж, үйлдвэр, үйлчилгээ, зах зээлд нэвтрүүлэх.

хэрэгжүүлж байгаа төсөл

Mанай лабораторийн бүрэлдэхүүн

2014 оны байдлаар тус лаборатори нь профессор, шинжлэх ухааны доктор 1, МЭ-ийн ухааны боловсролын доктор 1, докторант 1, магистр 1. баклавер 1 нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилчид Япон, Солонгос, Австра, Герман, Малайз, Филиппин зэрэг орнуудад магистр, докторын зэрэг хамгаалсан болон урт, богино хугацааны сургалтанд хамрагдаж, олон улсын хурал, зөвлөгөөнд оролцох зэргээр нарийн мэргэшсэн хүний нөөцтэй.

Түүхэн замнал