Молекул генетикийн лаборатори

Үйл ажиллагаа

Молекул биологи, молекул генетикийн салбар шинжлэх ухааныг монгол оронд хөгжүүлэн түүнд суурилсан орчин үеийн оношлогоо, эмчилгээний шинэ арга технологийг монголын мал эмнэлэгт нэвтрүүлж эрдэм шинжилгээ- өндөр технологийн үйлдвэрлэл- бизнес-хэрэглээг зохистой хослуулан монгол орны мал сүргийг эрүүлжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахад бидний үйл ажиллагаагаа чиглэдэг.

Хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжиж байгаа төсөл

Бүрэлдэхүүн

Тус лаборатори нь нийт 11 эрдэм шинжилгээний ажилтантай. Эдгээрээс доктор 3 (Ph.D), магистр 3, магистрант 2 байна. Эрдэм шинжилгээний гурван ажилтан Япон, Солонгос орнуудад мэргэжлийн чиглэлээр докторантурт суралцаж байна.

Түүхэн замнал